1. mars 2021

Sauen.no er ein nettstad drifta gjeng fotogene sauer med meiningar om det meste. Vi held til på ein demokratisk sauegard på øya Barmen i Nordfjord. Klikk i veg! Beste helsing Oddveig (samfunnsengasjert tillitssau)

Eit tilfeldig utval av artiklar

Namnlaus sau (20035)

0

Hallgeir (80005)

0

Lilly (30028)

0

Larsen (70102)

0

Shabby Sheep (10002)

0

Kosinus (20031)

0

Likar du meg?

Alle bileta på sauen.no er til sals.

Eit utval av flokken

Bjørg (99006)

Sigrund (99008)

Berghild (99010)

Dorris (99020)

Gerd (99024)

Else (99028)