Shabby Sheep er til liks med namngjevaren svært sporty. Tek ofte initiativ til bakkesprint i beitet. Er også flink med interiør, noko som vanskeleg let seg kombinere med det aktive livet utandørs.

Far: Hallgeir Mor: 90006 Berta
2019: 99030s, 99032s
2018: 80004s, 80014s
2017: 70001v, 70003v
2016: 60032v, 60046s
2015: 50018v
2014:
2013: 30005v, 30026s
2012: 20015v