Fru Winter er ansvarleg for all opplæring i vinterteneste. Dette er ei oppgåve som Fru Winter utøver heilt framifrå. Fru Winter flytta til Fjellet i 2012. Opphaveleg frå Førde.

Fødd: 2012
Far: Truls. (seminvêr) Mor: 8044 (O. Schei)
Rasegodkjent GNS.

Etterkomarar:
2018: 80047v, 80048s
2017: 70033v, 70035v
2016: 60005 Frøydis
2015: 50032v, 50045 Aagot
2014: 44001s, 44002s
2013: 30061v