-No kan de berge liv. Det er mange flotte livdyr til sals, seier ein anonym talssau til sauen.no.

Det er noko kontroversielt å snakke om kjøp og sal av sau for ein sau. Difor har det ikkje lukkast sauen.no å få nokon av sauene til å stå fram. Vi gjer difor merksam på at alle bilda som er nytta i denne saka er illustrasjonsbilde. (Alle individ på bileta er til sals. Red.anm.).

Ein kan sikre seg flotte livdyr av begge kjønn. (Foto: Håvar Fagerli)

Fjellaren, som sauebonden på garden kallar seg, fortel at dei fekk ei avbestilling på livdyr. Noko som gjer at det no er fleire flotte eksemplar av rasegodkjente sauer av rasen gammalnorsk spælsau som er til sals.

Står fram som livdyr. (Foto: Håvar Fagerli)

Dei som lurer meir på dette om livdyr kan lese det her. Ta kontakt med Fjellaren (Håvar Fagerli, 942 79 790, post@sauen.no)

Går ei usikker framtid i møte. (Foto: Håvar Fagerli)

Fristen for å melde si interesse for livdyr er 10. oktober 2021. – Etter det er det dessverre ingen veg tilbake, seier Fjellaren.

– Redd meg, seier dette søyelammet.

-Etter 10. oktober er det skinn og kjøt som er alternativet, opplyser Fjellaren.

Dei som ikkje blir livdyr risikerer å ende opp som skinn. (Foto: Håvar Fagerli)

Ta kontakt med Fjellaren (Håvar Fagerli, 942 79 790, post@sauen.no)

Vêrlam som lever i håpet. (Foto: Håvar Fagerli)

Ta kontakt med Fjellaren (Håvar Fagerli, 942 79 790, post@sauen.no)

Optimistisk søye. (Foto: Håvar Fagerli)

Ta kontakt med Fjellaren (Håvar Fagerli, 942 79 790, post@sauen.no)

Brunt er ein populær farge, seier desse to. (Foto: Håvar Fagerli)

Ta kontakt med Fjellaren (Håvar Fagerli, 942 79 790, post@sauen.no)

Førre artikkelHar innleia eit forhold
Neste artikkelKvalitetssiktra skinn til sals