20. mars 2019

– No må det skje noko!

Haldis (avgått tillitssau) er svært kritisk til tørken som har vore både i redaksjonen til sauen.no og på beitet den siste tida. - Dette...

Vi er ein demokratisk sauegard

Saugarden på Fjellet har godkjent seg sjølv som ein demokratisk sauegard.  Sauen.no kjenner ikkje til andre demokratiske sauegardar. Så førebles er sauegarden på Fjellet den...

Litt om oss og Fjellaren

Sauen.no er drifta av ein flokk gammalnorsk spælsau på øya Barmen i Nordfjord. Her pleier vi kulturlandskapet medan vi deltek aktivt i ordskiftet på...

Overvakar sauebonden med bondebjøller

Saueflokken på Fjellet jublar no etter eit vellukka forsøk med bondebjøller på sauebonden. – Dette er ein stor dag for alle oss som ynskjer...

Sauebonden er skulda for krenkande framferd

 - At Fjellaren fotograferer oss utan ull er langt over grensa, seier Bjarte, nyfrisert vêr som ser alvorleg på at Fjellaren kryp i buskene...

Sauene tek ansvar for Fjellaren i...

Det er sommar, og det er sauene som skal ha hovudansvaret for å halde Fjellaren i arbeid nokre veker framover. - Vi kan ikkje akkurat...

Fjellaren aksjonerte for kulturlandskapet

Det er frå før kjent at Fjellaren brenn for kulturlandskapet. No fryktar han at den nye retninga til norsk landbrukspolitikk vil føre til nedlegging...

– Ein god lærepenge!

Sauen.no har fått eit eksklusivt intervju med Fjellaren (Håvar Fagerli), der han fortel om bråtebrannen som kom ut av kontroll, og alle dei gode...

Den store juletrekampen

Folket på garden har som dei fleste andre toføtingane ein noko underleg skikk: Når sola snur, flyttar dei delar av skogen inn i stovene. ...

Fjellaren pustar letta ut

Sauen.no har i det siste vore plaga av ein ivrig sauebonde på døra til redaksjonen. Denne sauebonden er som kjent sauebonde på Fjellet, og...
1,607TilhengararLik
284FølgjararHald følgje med
93FølgjararHald følgje med