20. mars 2019

Alle kan ha ein sau på...

Ikkje alle kan ha ein sau i hagen, men dei fleste kan ha ein sau på veggen. Alle bilete av sau på sauen.no er fotografert...

Sauene brettar seg ut i tolv...

Nesten alle andre har gjort det. Nokon for ei god sak, og nokon for berre ei sak. Uansett har alle har ein grunn for...
1,607TilhengararLik
284FølgjararHald følgje med
93FølgjararHald følgje med