20. mars 2019

Oddveig er ny tillitssau

Oddveig vart i ekstraordinært sauemøte i dag samrøystes vald som ny tillittsau på Fjellet. Tidlegare i dag valde Haldis å trekkje seg frå vervet som...

Trugar med å gå av

Som følgje av nettsaka vi omtalte i går, trugar no tillitssau Haldis Saudnydott med å gå av. Men nettsauen Bjarnhild Dagnydott rikkar seg ikkje. Det...

Gøymer seg etter uvettig nettbruk

Bjarnhild Dagnydott har gått i skjul etter nokre uheldige postingar på nettet. Det var tidlegare i veka at den relativt krasse sauen Bjarnhild Dagnydott ytra...
1,607TilhengararLik
284FølgjararHald følgje med
93FølgjararHald følgje med