20. mars 2019

Står fram som rasegodkjent

Sjølv om det i desse dagar ikkje er heilt politisk korrekt, melder likevel tillitssau Oddveig om at flokken på Fjellet er rasegodkjent. Oddveig kan fortelje...

– Kva er i grunnen fint...

Den vêrkritiske søya Ragna tykkjer at omgrepet «fint vêr» er noko utvatna. Ragna har sidan starten av mai høyrt at det har vore mykje fint...

Tek det heilt med ro i...

Oddveig tek det heilt med ro. - Lamminga har gått heilt smertefritt så langt, bank i beitet, seier tillitssauen til sauen.no. Andre sauer reagerer på...

– Våren er på veg!

- Vi har framleis tru på at våren er rett rundt hjørnet, seier Samantha (optimistisk og relativt våryr sau). 2. april 2018 låg det...

Gjerdetestaren er godt nøgd

- Eg vil kalle aksjonen ein stor suksess. Vi fekk kartlagt store manglar på delar av gjerdet. Som ein bonus fekk vi også sjå...

– Sibirkulda bit ikkje på oss

Agnes har vore ute ei vinternatt før, og grin ikkje på nasa av litt sibirkulde. Men Fjellaren vert litt meir uroa, når han høyrer...

Fru Winter forklarar om vinteren

Sidan sauene på Fjellet likar seg best utandørs heile året har Fru Winter kvart år kurs i vinterteneste. Lamma som går sin første vinter i...

Går etter fløyta

Fjellaren driv med stripebeiting. Det vil seie at sauene beiter på mindre delar av gongen. Når han opnar eit nytt beite bles han i...

– Vêrbeitet ligg for nært.

Shabby Sheep er skeptisk til det nye vêrbeitet Fjellaren har arbeidd med i påska. – Vi likar ikkje at vêrbeitet no ligg tett attmed...

Byggjekonflikt på beitet

Estetikaren Shabby Sheep og den litt over gjennomsnittet vinkelinteresserte sauen Kosinus meiner sauebonden deira, Fjellaren, bryt dei fleste lover og reglar i nytt byggprosjekt. Bakgrunnen...
1,607TilhengararLik
284FølgjararHald følgje med
93FølgjararHald følgje med