– Ein god lærepenge!

Sauen.no har fått eit eksklusivt intervju med Fjellaren (Håvar Fagerli), der han fortel om bråtebrannen som kom ut av kontroll, og alle dei gode hjelparane som stilte opp då uhellet var ute. Fjellaren har sett seg ned saman med oss, og ser opp mot den svarte stripa som har sett djupe spor i både beitet … Hald fram med å lese – Ein god lærepenge!