Fjellaren aksjonerte for kulturlandskapet

Det er frå før kjent at Fjellaren brenn for kulturlandskapet. No fryktar han at den nye retninga til norsk landbrukspolitikk vil føre til nedlegging av endå fleire gardsbruk, og med det total attgroing av landet. Sjølv om Svigermora og Svigerfaren vart råka som ein uskuldig tredjepart under aksjonen tysdag 14. mai, tok dei det med … Hald fram med å lese Fjellaren aksjonerte for kulturlandskapet