– Mangel på horn tek eg igjen med god hårvekst i andletet, seier Brunetta, som meiner det er eit for stort fokus på utsjånad i dagens samfunn.