Går etter fløyta

Fjellaren driv med stripebeiting. Det vil seie at sauene beiter på mindre delar av gongen. Når han opnar eit nytt beite bles han i fløyta. – Eg tykkjer ikkje filmen viser det heilt sanne bildet. Det er mange fordommar om sauer som spring i flokk og ikkje tenkjer sjølv. I dette tilfellet er det slik … Hald fram med å lese Går etter fløyta