Gjertine er ein sau med høge ambisjonar, og som stiller store krav til søyer og vêrar rundt seg. 

Gjertine er ein hornlaus sau, men kompanserer det med eit friskt og direkte språk.

Fødd: 11.04.2018

Rasegodkjent GNS

Far: Gunnarsen (40021) * Farfar: Brunen (10200) * Farmor: 10005 (T. Solvåg)

Mor: Fru Winter (20041) * Morfar: Truls (200900091) * Mormor: 8044 (O. Schei)

Etterkomarar: