-Vi takkar for samarbeidet og ynskjer alle ein god julemiddag, vil eit utval heldige sauer formidle via sauen.no.

– God jul, er også ei melding som saueflokken vil ha formidla ut i verda.

Julehelsing: Sauene sende ut denne meldinga jula 2021. (Foto: Håvar Fagerli)