– No er det to meter som gjeld, kan desse tre opplyste vêrane fortelje.

– Vi er glade for at det trass alt ikkje er paringssesong når vi no har desse avstandsreglane, seier dei tre karane til sauen.no.

Dei tre vêrane seier at dei vil stå fram som gode førebilete og håpar at alle held seg til reglar og råd frå helsestyresmaktene.

For oppdaterte smittevernreglar kan ein sjå meir her.

Førre artikkelMikkel (0047)
Neste artikkelHar innleia eit forhold