– Har vi ei framtid, spør denne horn- og namnlause sauen, i ei tid med høge krav frå Fjellaren.