Shabby Sheep er til liks med namngjevaren svært sporty. Tek ofte initiativ til bakkesprint i beitet. Er også flink med interiør, noko som vanskeleg let seg kombinere med det aktive livet utandørs.

Far: Hallgeir Mor: 90002 Solsikke
2017: 70036s, 70042s
2016: 60026v, 60031v
2015: 50026v
2014: 44060s, 44065v
2013: 
2012: 20020v