Saueflokken på Fjellet driv med det som på fagspråket heiter tilpassa lamming.

– Det vil seie at vanskegraden på lamminga vert tilpassa den aktuelle sauebonden. I vårt tilfelle er dette Fjellaren, og vi har difor lagt oss på ei relativt svært lett lamming her på garden, seier ein representant frå flokken.