Saueflokken på Fjellet driv med det som på fagspråket heiter tilpassa lamming.

– Det vil seie at vanskegraden på lamminga vert tilpassa den aktuelle sauebonden. I vårt tilfelle er dette Fjellaren, og vi har difor lagt oss på ei relativt svært lett lamming her på garden, seier ein representant frå flokken.

Førre artikkel– Ei grei ferieordning
Neste artikkelCoach for Fjellaren