Lilly Dordidott

Fødd: 11.04.2013
Rasegodkjent GNS

Far: Børre   *  Farfar: 6005 (H. Dokset)    *   Farmor: 7004 (H. Dokset)
Mor: Dordi  *  Morfar: 7009 (T. Solvåg) *  Mormor: 8010 (T. Solvåg)

Etterkomarar:
2019:
99018s
2018: 80025v, 80042s
2017: 70058s, 70061v
2016: 60047v, 60048v
2015: 50010v, 50017s
2014: