(Foto: Håvar Fagerli)

Namnlaus sau

Fødd: 15.04.2011

Far: Hallgeir
Mor: 90001 * Morfar: 7009(T.S.) * Mormor: 5004 (T.S.)

Etterkomarar:
2014: 44062s
2013: 30030v
2012: