Saudny var ein fantastisk sau, som sjølvsagt var sponsa av Svigermora. Saudny er interessert i hagestell og tek seg av kommunikasjonen mellom sau og Svigermora.

Fødd: 15.04.2011

Far: Hallgeir

Mor: Fjellrose  * Morfar: 7009 (T. Solvåg) * Mormor: 8007 (T. Solvåg)

Etterkomarar:

2015: 50006s, 50015s

2014: Haldis

2013: 30017v

2012: 20003s