Sauene brettar seg ut i tolv månader

Nesten alle andre har gjort det. Nokon for ei god sak, og nokon for berre ei sak. Uansett har alle har ein grunn for å selje kalendrar med bilete av seg sjølve. Det har òg sauene på Barmen. Sauene på Barmen har no produsert ein kalendar for sal på den opne marknaden. Kalendaren er sjølvsagt … Hald fram med å lese Sauene brettar seg ut i tolv månader