– Vi krev å få vere lenger oppe om kvelden, seier dette lammet, som er utpeika som talslam.

Fjellaren seier at dette må lamma drøfte direkte med søyene, og ber dei kontakte tillitssauen Haldis.